نرخ تورم گرجستان برای سومین ماه متوالی ثابت ماند.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از تریدینگ اکونومیکس، متوسط نرخ تورم پاکستان در 12 ماه منتهی به نوامبر با 0.5 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به 8.4 درصد رسید که این نرخ، کمترین تورم ثبت شده در پاکستان طی سه ماه اخیر محسوب می شود.
 
در بین بخش‌های مختلف، تورم در بخش مواد غذایی و نوشیدنی 15.1 درصد، بهداشت و درمان  7.6 درصد و لوازم منزل 2.2 درصد بوده است.  از سوی دیگر کمترین تورم در بخش حمل و نقل با منفی 4.1 درصد بوده است. بر مبنای ماهانه، نرخ تورم پاکستان در ماه نوامبر 0.8 درصد اندازه‌گیری شده که 0.9 درصد کمتر از تورم ثبت شده در ماه قبل بوده است.
 
متوسط نرخ تورم پاکستان در بازه زمانی 1957 تا 2020 معادل 7.61 درصد بوده است که بالاترین نرخ تورم ثبت شده مربوط به دسامبر 1973 با 37.81 درصد و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به فوریه 1959 با منفی 10.32 درصد بوده است.
 
از سوی دیگر نرخ تورم در گرجستان ثابت بوده است. تا پایان 12 ماه منتهی به نوامبر، نرخ تورم در گرجستان بدون تغییر نسبت به ماه قبل به 3.8 درصد رسیده است که این نرخ، کمترین نرخ تورم در 14 ماه اخیر محسوب می‌شود.
 
مواد غذایی و نوشیدنی با 6 درصد افزایش قیمت، بزرگترین محرک قیمت‌ها در این کشور بوده است و پس از این بخش، رستوران و هتلداری با تورم 5.9 درصد  در رده بعدی قرار دارد.
 
از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به  حمل و نقل با تورم منفی 5.2 درصدی و فرهنگ و آموزش با تورم منفی 4.2 درصدی در رده بعدی قرار دارد. بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم گرجستان در ماه نوامبر 0.9 درصد اندازه‌گیری شده که 0.1 درصد بیشتر از تورم ثبت شده در این کشور در ماه قبل است.
 
 متوسط نرخ تورم در گرجستان در بازه زمانی 1996 تا 2020 معادل 7.17 درصد بوده است که بالاترین تورم مربوط به آوریل 1996 با 59.31 درصد و پایین‌ترین نرخ تورم نیز مربوط به می 2012 با منفی 3.3 درصد بوده است.

اخبار مرتبط

نظرات شما