بررسی عملکرد شش ماهه بانک‌ها و موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی در بورس نشان می‌دهد این نهادها در مجموع تواستند این دوره را بدون زیان از سر بگذرانند و در مجموع 30 هزار و 18 میلیارد و 372 میلیون تومان سود به دست آورند.

به گزارش نسیم اقتصاد، از سود به دست آمده بیش از 22 هزار و 920 میلیارد تومان در سه ماهه دوم کسب شده و سه ماهه نخست فقط هفت هزار میلیارد و 97 میلیارد تومان برای این نهادهای پولی سودآور بوده است.

از 15 بانک و موسسه اعتباری مورد بررسی سه موسسه اعتباری کوثر مرکزی، بانک حکمت ایرانیان و بانک انصار بدون ارائه عملکرد در جداول مشاهده می‌شود. این سه بانک و موسسه نه تنها عملکرد 6 ماهه سال 99 را در جدول شرکت‌های بورسی ندارند بلکه در بخش عملکرد 6 ماهه نخست سال 98 نیز عملکردی برای آنها درج نشده است.
بنابراین اعداد اعلام شده برای سود نهادهای پولی بورسی مربوط به 12 بانک و موسسه دیگر است.
در بین نهادهای مورد اشاره بالاترین عملکرد و سود حاصله متعلق به بانک ملت (وبملت) با 9 هزار و 182 میلیارد تومان سود عملیاتی است. بانک صادرات (وبصادر) با 6 هزار و 176 میلیارد تومان در جایگاه دوم قرار دارد، بانک پاسارگاد (وپاسار) با فاصله زیاد و با 3 هزار و 887 میلیارد تومان سود عملیاتی در مقام سوم و پس از آن، بانک دی (دی) با 3 هزار و 416 میلیارد تومان سود عملیاتی در ردیف چهارم قرار گرفته است.

از دیگر بانک‌ها و موسسات با سود هزار میلیاردی نیز می‌توان به نام‌های بانک تجارت (وتجارت) با یک هزار و 789 میلیارد تومان، بانک پارسیان (وپارس) با یک هزار و 630 میلیارد تومان، بانک اقتصاد نوین (ونوین) با یک هزار و 534 میلیارد تومان سود عملیاتی اشاره کرد.

باقی بانک‌ها و موسسات بورسی نیز سودی‌های میلیاردی را در کارنامه خود به ثبت رسانده‌اند که عبارتند از: اعتباری ملل (وملل) با 690 میلیارد تومان، بانک خاورمیانه (وخاور) 695 میلیارد تومان، بانک کارآفرین (وکار) 425 میلیارد تومان، بانک سینا (وسینا) 335 میلیارد تومان و پست بانک (وپست) 209 میلیارد تومان.

اخبار مرتبط

نظرات شما