رییس کمیسیون عمران در رابطه با قرار گرفتن زمین در اختیار دهک های پایین جامعه گفت: جامعه هدف ما اقشار فاقد مسکن است و این شامل دهک های پایین می شود.

به گزارش نسیم اقتصاد، محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، در توضیحی در رابطه با طرح جهش تولید مسکن گفت: پس از آنکه نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن موافقت کردند، جزییات طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران مجلس ارجاع داده شد. کمیسیون در نشست های خود این طرح را با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه ها، بررسی کرد.
او ادامه داد: مواد مرتبط با موضوع تأمین منابع مالی و تأمین مصالح ساختمانی در طرح مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ابهامات این بخش ها رفع شد. در نشست کمیسیون عمران مجلس، کلیات و جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن بار دیگر مورد تایید قرار گرفت و این طرح برای بررسی به صحن علنی مجلس ارسال شد تا در دستورکار صحن قرار بگیرد.
رییس کمیسیون عمران در رابطه با قرار گرفتن زمین در اختیار دهک های پایین جامعه اظهار کرد: جامعه هدف ما اقشار فاقد مسکن است و این موضوع شامل دهک های پایین می شود، در قالب تعاونی ها و شناسایی افراد، زمین مناسب در اختیار این افراد با تسهیلات بانکی قرار می گیرد تا صاحب خانه بشوند. زمین ها به صورت رایگان و طی مدت 99ساله در اختیار افراد، قرار می گیرد.
رضایی کوچی در رابطه با طرح مالیات بر خانه خالی گفت: سامانه تشکیل شده و براساس شناسایی به افراد پیامک داده می شود. آمار تاکنون بالای دو میلیون است و حدود 150هزار عدد راستی آزمایی شده است.
او در خصوص جلسه روز دوشنبه کمیسیون عمران بیان کرد: در جلسه کمیسیون، موضوع حمل و نقل جاده ای مورد بررسی قرار گرفت. حدود 40 درصد از پیمایش کامیون ها به صورت خالی انجام می شود، یعنی در توزیع و مدیریت حمل بار خیلی ضعیف عمل کردیم، ماشین ها خالی در جاده ها حرکت می کنند بر همین مبنا از رییس سازمان حمل و نقل پایانه ها دعوت صورت گرفته و همچنین نماینده کامیون داران که، بیشترین بهره وری را از حمل و نقل جاده ای داشته باشیم.

اخبار مرتبط

نظرات شما