براساس آمار متوسط هزینه اجاره بها برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل تابستان 1399 بارشد بیش از 41 درصدی روبرو بوده است.

به گزارش نسیم اقتصاد، میزان نوشت: بررسی آمارهای منتشره نشان می‌دهد در فصل تابستان 99 شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری با رشد 11.8 درصدی به عدد 195.8 رسیده است.
 
بیشترین نرخ تورم فصلی در کشور با رشد 16.2 درصدی مربوط به استان همدان و کمترین افزایش با 3.1 درصد مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.
 
درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل تابستان 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 28.9 درصد است که نسبت به فصل بهار 1399 (23.3 درصد)، 5.6 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
 
در این میان بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان با 37 درصد رشد بوده است و استان آذربایجان غربی با 8.6 درصد افزایش کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه را به نام خود ثبت کرده است.
 
به بیان ساده‌تر خانوارهای استان همدان به طور میانگین 8.1 درصد بیشتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کردند و استان آذربایجان غربی 20.3 واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور هزینه کردند.
 
گفتنی است نرخ تورم در چهار فصل منتهی به تابستان 99 نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر 24,3 درصد بوده است.
 
وضعیت بازار اجاره بها در فصل تابستان|
 
همچینین متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل تابستان 1399 برابر با 41,2 درصد بوده است.

اخبار مرتبط

نظرات شما