یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اقدامات کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون متبوع خود گفت: این کمیته تلاش دارد موضوع اصلاح ساختار بودجه به لایحه بودجه 1400 برسد.

به گزارش نسیم اقتصاد، بهروز محبی نجم آبادی در گفت وگو با ایسنا، درباره تلاش کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه بودجه برای اینکه لایحه بودجه سال 1400 هم مشمول این اصلاح شود، گفت: آن چه تحت عنوان موضوع اصلاح ساختار بودجه مطرح می شود در خصوص تغییر منابع و تغییر اولویت ها در هزینه ها است.
 
نماینده مردم سبزوار در مجلس افزود: پس از اینکه مقام معظم رهبری به  اصلاح ساختار بودجه اشاره فرمودند یک کار علمی و نسبتا جامعی از سوی دولت و مرکز پژوهش ها در این باره صورت گرفت و ما اکنون به صورت کلی آن چه را که باید در زمینه اصلاح ساختار بودجه رخ دهد در دست داریم، کمیته هم بر اساس این کار علمی احکام مربوط به این اصلاح را تبیین کرده است، برای مثال اگر به حذف یارانه اشاره شده، کمیته مشخص می کند یارانه چه افرادی باید حذف شود؟ یا برای مثال مالیات بر عایدی سرمایه باید چگونه و به چه شکل باشد.
 
محبی تاکید کرد: از سوی دیگر باید توجه کنیم که برای حذف وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید منابع درآمدی ما تغییر کند که رویکرد اصلاح مالیات یکی از مباحث مهم این موضوع است.
 
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: دوستان در کمیته اصلاح ساختار بودجه احکام اصلاح را نوشته اند و تلاش دارند این موضوع حداقل در چند قسمت مهم به بودجه 1400 برسد.