نرخ تورم در ارمنستان افزایش و در گرجستان کاهش یافت.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از تریدینگ اکونومیکس، تا پایان 12 ماه منتهی به آگوست، نرخ تورم در ارمنستان از 1.5 درصد در ماه قبل به 1.8 درصد افزایش یافته است که این نرخ، بیشترین نرخ تورم از ژوئن سال گذشته تاکنون محسوب می‌شود. مواد غذایی و نوشیدنی با تورم 10.1 درصدی، بزرگترین محرک قیمت‌ها در این کشور بوده است و پس از این بخش، فرهنگ و آموزش با تورم 5.5 و خدمات با تورم 4.2 درصدی قرار دارند.
 
از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به آموزش  با منفی 3.6 درصد بوده است. بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم این کشور در ماه آگوست منفی 0.1 درصد اندازه گیری شده که 0.1 درصد کمتر از تورم ماه قبل بوده است.  متوسط نرخ تورم در ارمنستان در بازه زمانی 1993 تا 2019 معادل 593.6 درصد بوده که بالاترین تورم مربوط به ژوئن1994 با 22هزار و 887.40 درصد و پایین‌ترین نرخ تورم نیز مربوط به مارس1999با منفی 5.52 درصد بوده است.
 
با توجه به قرار گرفتن تورم ارمنستان در سطح زیر 2 درصد، بانک مرکزی این کشور فعلاً برنامه‌ای برای تغییر در نرخ بهره خود ندارد و به گفته آرتور جوادیان، رئیس بانک مرکزی این کشور  سیاست‌های پولی فعلی حفظ خواهند شد.
 
از سوی دیگر نرخ تورم در گرجستان کاهشی بوده است. تا پایان 12 ماه منتهی به می، نرخ تورم در گرجستان از 5.5 درصد در ماه آوریل به 4.8  درصد در ماه آگوست کاهش یافته است که این نرخ، کمترین نرخ تورم در شش ماه اخیر محسوب می‌شود.
 
مواد غذایی و نوشیدنی با 13.2 درصد افزایش قیمت، بزرگترین محرک قیمت‌ها در این کشور بوده است و پس از این بخش، لوازم منزل با تورم 7.9 درصد  در رده بعدی قرار دارد.
 
از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به  حمل و نقل با تورم منفی 3.8 درصدی و تنباکو با تورم 1.2 درصدی در رده بعدی قرار دارد. بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم گرجستان در ماه آگوست 0.4 درصد اندازه‌گیری شده که 0.1 درصد کمتر از تورم ثبت شده در این کشور در ماه قبل است.
 
 متوسط نرخ تورم در گرجستان در بازه زمانی 1996 تا 2019 معادل 7.2 درصد بوده است که بالاترین تورم مربوط به آوریل 1996 با 59.31 درصد و پایین‌ترین نرخ تورم نیز مربوط به می 2012 با منفی 3.3 درصد بوده است.

اخبار مرتبط

نظرات شما