سخنان وزیر پیشنهادی صمت در صحن علنی مجلس آغاز شد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، سخنان وزیر پیشنهادی صمت در صحن علنی مجلس در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی اش آغاز شد.
 
حسین مدرس خیابانی که ماههاست سرپرستی وزارت صمت را برعهده دارد، اخیراً از سوی رئیس جمهور برای تصدی وزارت صنعت معدن وتجارت به مجلس معرفی شد.
 
ابتدا نمایندگان موافق و مخالف وزیر پیشنهادی نظرات خود را اعلام کردند و وزیر پیشنهادی 30 دقیقه طبق آئین نامه داخلی مجلس فرصت دارد تا به دفاع از برنامه‌های اعلامی خود بپردازد.
 
در جلسه امروز، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز به دفاع از وزیر پیشنهادی صمت در صحن علنی مجلس خواهد پرداخت.
 
پس از آن نمایندگان آرا خود در موافقت یا مخالفت با وزیر پیشنهادی را به صندوق خواهند ریخت.

اخبار مرتبط

نظرات شما