عربستان بیشترین میزان ذخایر ارزی را در بین همسایگان ایران دارد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، داده های جمع آوری شده توسط موسسه سی آی سی سی نشان می دهد در بیشتر کشورهای عرب حوزه جنوب خلیج فارس، میزان ذخایر ارزی در مقایسه با ماه های قبلی روندی نزولی داشته است که دلیل اصلی آن، کاهش درآمدهای دولتی و تزریق ارز به بازار برای کاهش نوسان ها بوده است. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز یکی دیگر از دلایلی است که باعث این روند نزولی بوده است.
 
عربستان
 
تا پایان ماه ژوین میزان ذخایر ارزی عربستان معادل 435 میلیارد و 805 میلیون دلار بوده که این رقم در مقایسه با ماه قبل، یک میلیارد و 995 میلیون دلار کاهش داشته است. طی بازه زمانی 2000 تا 2020، بیشترین رکورد ثبت شده ذخایر ارزی در این کشور مربط به اوت 2014 با 731 میلیارد و 217 میلیون دلار و پایین ترین کورد ثبت شده نیز مربوط به سپتامبر 2002 با 37 میلیارد و 424 میلیون دلار بوده است.
 
امارات
 
تا پایان ماه ژوین میزان ذخایر ارزی امارات معادل 93 میلیارد و 706 میلیون دلار بوده که این رقم در مقایسه با ماه قبل، یک میلیارد و 300 میلیون دلار کاهش داشته است. طی بازه زمانی 1973 تا 2020، بیشترین رکورد ثبت شده ذخایر ارزی در این کشور مربط به فوریه 2020 با 109 میلیارد و 5.2 میلیون دلار و پایین ترین کورد ثبت شده نیز مربوط به ژوین 1973 با 54 میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است.
 
قطر
 
تا پایان ماه ژوین میزان ذخایر ارزی قطر معادل 37 میلیارد و 475 میلیون دلار بوده که این رقم در مقایسه با ماه قبل، 72 میلیون دلار کاهش داشته است. طی بازه زمانی 1966 تا 2020، بیشترین رکورد ثبت شده ذخایر ارزی در این کشور مربط به نوامبر 2014 با 45 میلیارد و 456 میلیون دلار و پایین ترین کورد ثبت شده نیز مربوط به ژوین 1967 با پنج میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است.

اخبار مرتبط

نظرات شما