فاصله تورمی دهک‌ها در تیر ماه به 4.7 درصد رسید که نسبت به ماه قبل (4.2 درصد) 0.5 واحد درصد افزایش داشته است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای تیر ماه 1399 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
 
نرخ تورم کل کشور در تیر ماه 1399 برابر 26.4 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 24.2 درصد برای دهک اول تا 28.9 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 22.9 درصد برای دهک اول تا 2404 درصد برای دهک نهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین 25.5 درصد برای دهک اول تا 30.1 درصد برای دهک دهم است.
 
فاصله تورمی دهک‌ها
 
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 4.7 درصد رسید که نسبت به ماه قبل (4.2 درصد) 0.5 واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.9 واحد درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0.1 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

اخبار مرتبط

نظرات شما