به گزارش نسیم اقتصاد، جلد هفتم کتاب آسیب شناسی رویکردهای اقتصاد ایران، راهکارها نوشته حیدر مستخدمین حسینی به زودی چاپ می شود.

مجموعه نوشتاری #حیدر مستخدمین حسینی
مدیر ادبی: نیلوفر مستوفی خوشه مهر
مترجم: سوگل سالمی
صفحه آرا: ایراندخت ابدالی تکلو
طراح جلد: سعید فروتن

اخبار مرتبط

نظرات شما