قرعه کشی جشنواره کرامت ، با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان بانک برگزار شد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از روابط عمومی، مراسم قرعه کشی جشنواره کرامت که از 3 تیر 99 الی 20 همین ماه بود، برای تعیین برندگان این جشنواره برگزار شد.

پایان این جشنواره در 13 تیر 99 بود که به دلیل استقبال مشتریان تا تاریخ جمعه 20 تیر سال جاری تمدید شد.