منصور قربانی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و رییس انجمن زمین شناسی ایران در یادداشتی به چشم‌انداز منابع طبیعی، تغییرات و آینده آن پرداخته است.

به گزارش نسیم اقتصاد ، ما ایرانیان عادت کرده‌ایم خیلی به آینده دور فکر نکنیم و اگر فکر کنیم در چارچوب کشور خودمان فکر کنیم و اگر هم به بیرون فکر کنیم در غالب باورهای خود و جهانی کوچک‌تر از خود بیاندیشیم و دوست داریم هرچیزی رخ دهد همان باشد که ما می‌خواهیم. واقعاً اگر ما بخواهیم در جامعه جهانی در آینده نه‌چندان دور نقشی داشته باشیم بخردانه و عالمانه و عاقلانه این است که خود را در چهارچوب جامعه جهانی بسنجیم و با در نظر گرفتن عوامل متعدد کنونی پیش‌بینی کنیم که سمت و سوی جهان به‌کدام جهت می‌رود. آنچه آمده نظر نگارنده است از دیدگاه نقش منابع طبیعی در سوق دادن سمت و سوی جهان آینده است. منابع طبیعی در این مقاله به‌طور عمده انرژی و مواد معدنی و غذایی است.