مهدی کرباسیان رئیس پیشین هیات عامل ایمیدرو در این باره معتقد است: معادن و فلزات از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال 1376 وزارتخانه ای مستقل داشت و در سال های 1368 تا 1376 از عملکرد خوبی برخوردار بود. در آن سال ها این بخش توانست اقدامات مثبتی در زمینه های اکتشاف، توسعه معدن و ارتقای جایگاه معدن در اقتصاد انجام دهد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از بیرونیت: کرباسیان افزود: زمینه بسیاری از اقداماتی که در سال های بعد هم انجام شد در آن سال ها فراهم شده بود. پس از آن در سال 1378 وزارت صنایع با معادن و فلزات ادغام شد و اتفاق میمونی که در پی آن افتاد تشکیل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در سال 1379 بود. برپایی ایمیدرو سبب شد از سال 1380 به بعد حوزه معدن و صنایع معدنی از حمایت ویژه ای برخوردار شود.

کرباسیان ادامه داد: در سال های 84 تا 92 متاسفانه توقف جدی در توسعه معدن و صنایع معدنی اتفاق افتاد، همان چیزی که کم و بیش در صنعت هم صورت گرفت. این رویه البته در سال های بعد رو به بهبود رفت.

رئیس پیشین هیات عامل ایمیدرو بیان کرد: در مقطع کنونی که روشن شده معدن و صنایع معدنی می تواند در توسعه اقتصادی کشور موثر باشد و در همین حال این دو در اقتصاد ایران مغفول مانده است، تفکیک وزارت معادن و فلزات از وزارت های صنعت و تجارت می تواند گامی در جهت ارتقای معدن باشد.

کرباسیان افزود: اگر اقتصاد ما از اقتصاد دولتی خارج شود و در نهایت بخش خصوصی جایگاه خود را پیدا کند و دولت، دولت کوچکی شود، در آن حالت ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت کار درستی است و قانونگذار هم بر همین اساس سه وزارتخانه را ادغام کرد، ولی در عمل دولت نه تنها کوچک نشد که بزرگ هم شد، چون بخش خصولتی هم اضافه و وضعیت بدتر شد.

او در نهایت گفت: در مقطع کنونی برای یک دوره زمانی محدود 8 تا 10 ساله خوب است که وزارت معادن و فلزات ایجاد شود.

اخبار مرتبط

نظرات شما