در سه ماهه ابتدایی امسال بیش از 135 هزار تن انواع کاغذ با ارزشی بالغ بر 162 میلیون دلار وارد شده است، واردات این کالا در سال گذشته بالغ بر یک میلیارد دلار بوده است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، طی روزهای اخیر بحث‌هایی در رابطه با افزایش قیمت کاغذ در بازار مطرح شده بود. این در حالی است که کاغذ از جمله کالاهایی است که در رده دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی قرار داشت و در البته در ابتدای سال گذشته نیز برای تعین تکلیف شرایط ارزی آن تا مدتی ترخیص این کالا از گمرک با مشکلاتی مواجه بود.

سرانجام دولت تصمیم به ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی به کاغذ گرفت و واردات و ترخیص این کالا به روال عادی برگشت، در حال حاضر نیز فقط کاغذ تحریر و کاغذ روزنامه است که ارز 4200 تومانی دریافت کرده و سایر کاغذها با ارز نیمایی وارد می‌شود.

 اما بررسی آخرین وضعیت واردات کاغذ و جزئیات آماری آن از روح الله لطیفی- سخنگوی گمرک ایران- با توضیحاتی به ایسنا همراه شد.

به گفته وی در سه ماهه اول سال جاری 135 هزار تن انواع کاغذ به ارزش 162 میلیون و 275 هزار و 505 دلار وارد شده است. از مجموع انواع کاغذ وارداتی در سه ماهه اول امسال، 1789 تن کاغذ روزنامه به ارزش یک میلیون و 344 هزار و 536 دلار بوده است.

همچنین 58 هزار و 625 تن به ارزش 57 میلیون و 587 هزار و 169 دلار کاغذ تحریر بوده است که این رقم در سال 1398 حدود  61 هزار و 640 تن به ارزشی معادل 63 میلیون و 525 هزار و 782 هزار دلار بوده که بیانگر کاهش واردات کاغذ تحریر از لحاظ وزنی در سال جار ی است.

البته لازم به یادآوری است که کاهش اندک واردات در سه ماهه اول امسال تاحدی تحت تاثیر تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا که موجب بسته شدن مرزها و کاهش واردات بود قرار دارد و در این حالت کاهش چشمگیری محسوب نمی‌شود.

واردات یک میلیارد دلاری در سال 98

اما در سال 1398 حدود یک میلیون و 62 هزار و 259 تن انواع کاغذ و مقوا به ارزش یک میلیارد و 268 میلیون و 364 هزار و 65 دلار وارد کشور شده است که در مقایسه با مجموع سال 1397 افزایش داشته  است. از مجموع واردات سال گذشته 419 هزار و 307 تن کاغذ تحریر و روزنامه بوده است که ارزش آن به 409 میلیون و 514 هزار و 172 دلار می رسد.

در سال گذشته،  51 هزار و 455 تن کاغذ روزنامه به ارزش 40 میلیون و 173 هزار و 962 دلار وارد شده است که نسبت به سال 1397 رشد داشته است.

اوضاع واردات در دو سال اخیر

این در حالی است که در سال 1397 هم 714 هزار و 417 تن انواع کاغذ به ارزش 899 میلیون و 266 هزار و 345 دلار وارد شده است که از این میزان 331 هزار و 244 تن کاغذ تحریر و روزنامه بود که ارزش آن به 319 میلیون و 106 هزار و 594 دلار می‌رسد.

واردات کاغذ روزنامه در سال 1397 نیز  41 هزار و 35 تن به ارزش 34 میلیون و 145 هزار و 847 دلار بوده است.