شاخص بورس از ابتدای امسال در مدت 62 روز معاملاتی، با ثبت بیش از 906 هزار واحد رشد، بازدهی 176 درصدی را در این مدت نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در سالجاری در مدت 62 روز معاملاتی، تعداد 535 میلیارد و 993 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 5762 هزار و 641 میلیارد ریال در 78 میلیون و 240 هزار و 18 دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت 319 میلیارد و 914 میلیون سهم به ارزش 2916 هزار و 567 میلیارد ریال در 35 میلیون و 57 هزار و 12 نوبت در بازار اول، 201 میلیارد و 743914 میلیون سهم به ارزش 2640 هزار و 586 میلیارد ریال در 42 میلیون و 163 هزار و 16 نوبت در بازار دوم، 19 میلیون و 800 هزار برگه به ارزش 19 هزار و 549 میلیارد ریال در 5 هزار و 348 نوبت در بازار بدهی، 1480 هزار قرارداد به ارزش 2,405 میلیارد ریال در 53 هزار و 982 نوبت در بازار مشتقه و 14 میلیارد و 315 میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش 183 هزار و 533 میلیارد ریال در 960 هزار و 660 نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع 512 هزار و 900و احد آغاز کرده است، تاکنون با 906 هزار و 553و احد رشد، معادل 176.75 درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد 704 هزار و 424 واحدی و شاخص بازار دوم با رشد یک میلیون و 663 هزار و 32و احدی به ترتیب 194.2 و 152.84 درصد افزایش داشته‌اند.