طی سالیان گذشته اهمیت آب و برق در زندگی افراد بسیار مورد توجه بوده است؛بر این اساس یک هفته از سال با عنوان مدیریت مصرف این دو مهم نام‌گذاری شده است تا شاید از این طریق و هوشیار کردن افراد بتوان مقابل بی‌آبی و خاموشی ایستاد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، نزدیک به سه دهه است که اول تا هفتم تیرماه هر سال، هفته صرفه‌جویی در مصرف "آب" نام گذاری شده و فصل گرما تداعی کننده مباحثی چون تبخیر، کم‌آبی، صرفه‌جویی و... بوده است اما امسال با توجه به لزوم صرفه‌جویی در مصرف برق این هفته با نام هفته صرفه‌جویی در آب و برق نام‌گذاری شده است.

این هفته به عنوان یک رویداد فرهنگی در افکار عمومی و رسانه‌ها جای خود را بازکرده است و هر ساله به این مناسبت، فعالیت‌های فرهنگی_آموزشی بسیاری برای ارتقای آگاهی‌های عمومی در مورد آب و برق و جلب توجه افکار عمومی به این مقوله حساس انجام می‌شود.

افزایش آگاهی عمومی و ایجاد انگیزه و علاقه‌مندی برای مدیریت مصرف آب و برق محورهایی هستند که رسانه‌های همگانی می‌توانند پیرامون آن‌ها اطلاع‌رسانی کنند و مردم را از مشکلاتی که در اثر مصرف بی رویه با آن دست به گریبان می‌شوند، بیشتر آگاه کنند. در واقع مصرف‌کنندگان می‌دانند که تلاش امروز آنان برای رفاه بیشتر فرزندانشان و حفظ منابع آب و برق برای آیندگان است.

امسال با توجه به همه گیری بیماری کرونا و لزوم اهتمام بیشتر مردم به بهداشت فردی ، میزان مصرف آب به شدت افزایش یافته است بنابراین توجه جدی همگان به مدیریت مصرف آب و برق بیش از گذشته رخ نمایی می‌کند.

هدر دادن منابع کنونی، به معنی محروم کردن نسل‌های بعدی از این مواهب الهی است. از این رو، شرکت‌های آب و فاضلاب کشور، مدیریت منابع آب ایران و توانیر در این هفته با انجام اقدام‌های فرهنگی به فرهنگ‌سازی در زمینه اصلاح الگوی مصــرف آب و برق پرداخته و برنامه‌هایی مانند هر سال در دست اجرا دارند.

اولین روز هفته که برابر با روز یکشنبه اول تیرماه است ، به عنوان  «مدیریت مصرف آب و برق و خانواده» نامگذاری شده و این نشانگر اهمیت کانون خانواده در مدیریت مصرف بهینه از آب و برق است. دوشنبه دوم تیر ماه، به نام مدیریت مصرف، برق افکارعمومی و رسانه نامگذاری شده، روز سوم نیز به نام "مدیریت مصرف برق ، صنعت، معدن ، سازمان های عمومی، نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌ها" نامگذاری شده است.

 روز چهارم نیز به نام "مدیریت مصرف آب و برق و حفظ و نگهداشت محیط زیست" نامگذاری شده، روز پنجم به عنوان " مدیریت مصرف آب و برق ، خدمات شهری و روستایی و جلب مشارکت های مردمی" نامگذاری شده، همچنین " مدیریت مصرف آب و برق و آموزه های دینی" نام اختصاص یافته به روز ششم است. آخرین روز هفته مدیریت مصرف نیز به عنوان "مدیریت مصرف آب و برق، اقتصاد و حقوق شهروندی" نامگذاری شده است که براساس آن ضمن بازبینی اقتصاد برق، راهکارهای توسعه پایدار اقتصادی صنعت برق با بهره مندی از نخبگان و خبرگان مورد برسی قرار می گیرد.