وزارت کار آمریکا در گزارش جدید خود اعلام کرد که قیمت صادرات و واردات آمریکا، هر دو در ماه می افزایش داشته است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از شین‌هوا، وزارت کار آمریکا در گزارش جدید خود اعلام کرد که قیمت صادرات و واردات آمریکا، هر دو در ماه می افزایش داشته است.

در ماه می، شاخص قیمت واردات آمریکا 1 در صد نسبت به ماه قبل جهش کرد که این بزرگترین افزایش ماهانه از فوریه 2019 تا کنون است. هرچند از لحاظ سالانه شاخص قیمت واردات آمریکا در ماه می 2020 نسبت به ماه می سال 2019 با سقوطی 6 درصدی روبرو شده است.

قیمت‌های واردات از چین پس از افزایش 0.1 درصدی در ماه آوریل در ماه می تغییری نکردند، البته شاخص قیمت واردات از چین نسبت به ماه می سال 2019 حدود 1 درصد افت کرد. این کمترین افت ماهانه این شاخص (در مقایسه با ماه مشابه سال قبل) از مارس 2019 تا کنون است

در همین زمان قیمت صادرات آمریکا پس از سقوط 1.4 درصدی در ماه مارس و 3.3 درصدی در ماه می با رشدی 0.5 درصدی همراه شد. نسبت به ماه می سال 2019 قیمت‌های صادرات آمریکا شاهد سقوطی 6 درصدی بودند.

قیمت صادرات به چین به دنبال دو سقوط متوالی 2.1 درصدی در ماه آوریل و مارس، در ماه می 2.7 درصد جهش کرد. این بزرگترین جهش ماهانه این شاخص از دسامبر 2017 تا کنون بود. البته نسبت به ماه می سال قبل این شاخص 3.7 درصد سقوط کرده است.