رییس سازمان برنامه و بودجه برنامه اصلاح ساختار بودجه را یک جراحی بزرگ نظام اقتصادی و اداری عنوان کرد و گفت: روز شنبه این برنامه را به مجلس ارسال می‌کنم.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، «محمد باقر نوبخت» در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: برنامه اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت که با همکاری صاحب نظران در سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و پارسال به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارسال شد. برنامه مزبور به منزله جراحی بزرگ نظام اقتصادی و اداری است که نیاز به اجماع دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان ساخت: پیرو اعلام در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، شنبه (17 خرداد) این برنامه را برای بررسی به مجلس ارسال خواهم کرد.