رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: نرخ بیکاری در کشورمان در یک دهه اخیر از 12.3 به 10.7 درصد کاهش یافته است.

به گزارش نسیم اقتصاد، «محمد باقر نوبخت» روز سه شنبه در جلسه علنی مجلس و در گزارش اقتصادی اعضای دولت به نمایندگان افزود: اکنون دو یا سه برنامه اشتغال وجود دارد که بحث اشتغال را هدف گذاری کرده است.

وی ادامه داد: آثار آن برنامه‌ها که شامل اشتغال گسترده، اشتغال روستایی و جهش تولید است،  این شده که نرخ بیکاری که ‌در سال 98 حدود 10.7 بود و در سال قبل 12.1 بود را کاهنده کرد به این معنا که از سال 97 تا 98 معادل یک و چهار دهم واحد درصد نرخ بیکاری کم شد.

رییس سازمان برنامه بودجه ادامه داد: جمعیت شاغل ‌نیز از 23 میلیون و 731 هزار نفر در سال 97 به 24 میلیون و 273 هزار نفر افزایش یافت، یعنی 542 هزار نفر خالص اشتغال از 98 نسبت به 97 افزایش پیدا کرد.

نوبخت گفت: جمعیت بیکار هم که سه میلیون و 254 هزار نفر بود به دو میلیون و 893 هزار نفر تقلیل پیدا کرد، یعنی 361 هزار نفر از جمعیت بیکار کاسته شد اما همچنان دو میلیون و 893 هزار نفر از جمعیت، بیکار است و این نشان می‌دهد که باید عزم جدی‌تری برای افزایش فرصت‌های شغلی داشت.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: امسال برای هریک از استان‌های کشور برنامه اشتغال ویژه‌ای تدوین شده و 25 درصد منابع آن نیز تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید از مسوولان دستگاه‌های اجرایی درباره برنامه اشتغالی که تدوین شده سوال کرده تا بدانند تاکنون چه اقدام‌هایی در آن خصوص صورت گرفته است.

نوبخت گفت: سازمان برنامه و بودجه  آمادگی دارد تا هفته‌ای یک روز با همه کارشناسان خود در جلسه فوق‌العاده و غیررسمی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور یافته و همه مباحث را پیگیری کرده و درباره آن توضیح داده شود.