از ابتدای سال آبی جاری، ورودی آب به سدهای کشور برای هفته گذشته 1.93 میلیارد متر مکعب ثبت شده و این در حالی است که در مدت مشابه سال آبی گذشته، این رقم 3 میلیارد متر مکعب بوده است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد ظرفیت کل مخازن سدهای کشور در حال حاضر، 50.5 میلیارد متر مکعب است و درصد پرشدگی این سدها از ابتدای سال آبی (99-98) تا 26 اردیبهشت سال جاری 78 درصد بوده، این در حالی است که ورودی آب به سدهای کشور برای هفته گذشته، 1.93 میلیارد متر مکعب ثبت شده؛ در حالی که در مدت مشابه سال آبی گذشته این رقم 3 میلیارد متر مکعب بوده است.

خروجی آب از سدهای کشور نیز در هفته گذشته 1.42 میلیارد متر مکعب ثبت شده که این رقم برای مدت مشابه سال آبی گذشته 2.75 میلیارد متر مکعب بوده است.

طبق اطلاعات به دست آمده از ابتدای سال آبی جاری، میزان آب ورودی به مخازن سدهای کل کشور 38 درصد کاهش را تجربه کرده است، این در حالی است که خروجی آب از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی تاکنون، 35 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

میزان بارندگی غیرتجمعی سال آبی 99-98 در پایان فروردین ماه رقم 80.5 میلیمتر را نشان می‌دهد. از سوی دیگر برای بارش تجمعی سال آبی جاری رقم 277.6 میلیمتر ثبت شده است.

اخبار مرتبط

نظرات شما