پتروشیمی فارابی، با همت کارکنان و مدیران این مجموعه پتروشیمی، با 31 روز تولید بی وقفه به رکورد بی سابقه ای دست یابد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ پتروشیمی فارابی در اردیبهشت ماه 99 موفق به تولید 2098 تن انیدریدفتالیک پرک شده است. شایان ذکر است رکورد قبلی در خرداد ماه 1387 و به میزان 1998 تن ثبت شده بود.

محمود فخرائی مدیرعامل شرکت، روند فعالیت های شرکت را از منظر تولید بسیار صعودی و روبه رشد توصیف کرد و افزود: جدول تولیدات ما در ماه های اخیر تا به امروز نشان دهنده پویایی و تعهد به پیشرفت مداوم بوده و رسیدن به تعالی در این بخش برای ما همواره اولویت اول است.

گفتنی است این موفقیت در سایه مساعدت و همراهی بی نظیر مدیرعامل شرکت پتروشیمی فن آوران و مدیریت صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی خانم طهماسبی در تامین خوراک به موقع و مستمر شرکت پتروشیمی فارابی کسب شده است.

اخبار مرتبط

نظرات شما