پیرو اطلاعیه استانداری خوزستان و اعلام کمیته شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تمامی کارکنان شرکتهای پتروشیمی منطقه ویژه در روز شنبه مورخ 99/3/3 تعطیل اعلام شد.

اخبار مرتبط

نظرات شما