قیمت انواع گوشت قرمز در بازار در تاریخ 22 اردیبهشت 99 را در این گزارش مشاهده کنید:

 

نام محصول

قیمت واحد کیلوگرم(تومان)

راسته با استخوان گوسفندی

83.700

قلوه گاه بی استخوان گوسفندی

57.000

ران کامل ممتاز گوسفندی

125.000

کف دست گوسفندی با ماهیچه

114.800

ران پاک کرده گوساله

81.700

سر دست پاک کرده گوساله

79.800

گردن گوسفندی

92.000

راسته پاک کرده گوساله

83.900

قلوگاه گوساله

58.800

گردن گوساله

76.900

فیله پاک کرده گوساله

112.000

قلم گوساله

7.000

دمبالیچه گوسفندی

54.500

سردست گوسفندی

94.800

ماهیچه گوساله

81.700

دمبالیچه گوساله

52.400

نیم شقه سردست گوسفند

94.800

شقه لاشه گوسفندی

94.800

سرسینه گوساله

120.000

نیم شقه ران گوسفندی

95.800

منبع: تحلیل بازار  

اخبار مرتبط

نظرات شما