میزان مصرف برق کشور شب گذشته (دوشنبه شب) از مرز 37 هزار مگاوات گذشته و به 37هزار و 26 مگاوات افزایش یافت.

به گزارش نسیم اقتصاد، براساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، میزان مصرف برق درحالی از مرز 37هزار مگاوات گذشت که این رقم پارسال و در همین بازه 33هزار و 221مگاوات بوده است.

مجموع مبادلات برق کشورمان در روز گذشته 926 مگاوات بوده که از این میان 306مگاوات آن به واردات برق اختصاص دارد.

روز گذشته کشورمان 620مگاوات برق صادرات داشته است و میزان مصرف برق صنایع به چهار هزار و521 مگاوات رسید.

همچنین ذخیره برق نیروگاه‌ها به رقم سه هزار و 619مگاوات رسیده و میزان تولید برق از تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر هم سه هزار و 93مگاوات بوده است.

منبع: ایرنا