سخنگوی صنعت برق گفت: صادرات برق به کشورهای همسایه طی سال گذشته به طور منظم و مطابق تعهدات ایران انجام شد و نسبت به سال 97 افزایش یافت.

به گزارش نسیم اقتصاد، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه باید میزان تلفات شبکه برق کشور را به کمتر از 10 درصد برسانیم، گفت: در حال حاضر موفق شدیم میزان تلفات شبکه توزیع برق را به رقم 10 درصد برسانیم. به این ترتیب می‌توان گفت روند تلفات شبکه برق در سال 98 یک روند کاملاً کاهشی بود که این روند برای سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به شرایط فعلی جامعه و شیوع ویروس کرونا و لزوم کاهش ترددها توضیح داد: در همین راستا برنامه ریزی ها و اقدامات لازم را انجام دادیم تا قرائت کنتورها توسط خود مشترکین از طریق سامانه پیامکی یا استفاده از سایت انجام شود تا از تعدد مراجعه مأمورین قرائت کننده کنتورهای برق جلوگیری به عمل آید.

به گفته این مقام مسؤول، مردم به دلیل ناآشنایی با نحوه قرائت و تنوع نوع کنتورهای برق، تاکنون از این روش خودخوانی کنتورها استقبال چندانی نکرده اند، بنابراین ضمن فراهم کردن امکان قرائت شخصی کنتورها توسط مشترکین، به صورت موازی نیز مأمورین قرائت کننده در هر منطقه، قرائت کنتورها را با رعایت حداکثری الزامات بهداشتی در حال انجام دارند. در همین زمینه از مشترکان عزیز مثل همیشه تقاضای همکاری با مأموران قرائت را داریم.

سخنگوی صنعت برق کشور درباره روند صادرات برق ایران به کشورهای همسایه هم گفت: در سال 98 روند صادرات برق به کشورهای همسایه به طور منظم و مطابق تعهدات ایران انجام شد و نسبت به سال 97 افزایش یافت.