نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: بحث « فریز دستمزد» بهترین کار در شرایط فعلی است ، دولت در این مدت از کارگران حمایت کند تا بعد از رفع کامل کرونا بتوانیم درباره دستمزد تصمیم بگیریم.

به گزارش نسیم اقتصاد، علی اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ درباره تصمیم گیری برای دستمزد کارگران گفت: قبل از شروع سال جدید جلسات مختلفی درباره تعیین دستمزد کارگران برگزار شد و نگاه های مختلفی از سوی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بر این موضوع بود. دولت و کارگران نگاهشان به وضعیت اقتصادی بود و کارفرمایان بیشتر بر این تأکید داشتند که اقتصاد بعد از کرونا چه خواهد شد و چه اثراتی بر کار دارد.

 وی با بیان اینکه کرونا باعث تعطیلی بخش زیادی از کارگاه ها شد گفت: ایران و جهان به دلیل ویروس کرونا در شرایط فوق بحرانی قرار گرفت. درچنین شرایطی باید یک تصمیم درست گرفته شود، تصمیم های غیرمنطقی درباره دستمزد باعث می شود که شغل های موجود از دست برود، این کار عملاً هزینه زیادی را در بیمه بیکاری ایجاد می کند. بنابراین باید تصمیمی اتخاذ شود که در چنین شرایطی از آن عبور کنیم.

آهنی ها گفت: بحث «فریز دستمزد» برای بعد از حل مسئله کرونا در شرایط فعلی درست است.  اگر در این مقطع که کرونا حل نشده است برای دستمزد تصمیم بگیریم جز ریزش نیروی کار نتیجه دیگری حاصل نمی شود. دولت افزایش دستمزد 15 درصد را برای کارمندان و بازنشستگان خود داشت، ما هم نهایت تا 15 درصد رضایت دادیم. دولت می توانست با حمایت هایی کارگران را راضی کند، اما قبل از سال با اختلاف نظرهایی که بین دوستان بود، انجام نشد.

 نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: کارفرمایان هم به مشکلات کارگران آگاه هستند. اما مسئله اینجاست که در حال حاضر شرایط برای افزایش بیشتر محیا نیست. بهتر بود که دستمزد نهایتاً تا 15 درصد افزایش می یافت که کارگران قبول نکردند و حداقل 45 درصد افزایش مزد را مطرح می کردند. در حال حاضر هم که دستمزد جدید تعیین نشد، بهتر است دستمزد « فریز » شود تا بحث کرونا تمام شود. در این مدت نیز دولت حمایت هایی را از جامعه کارگری داشته باشد تا مشکلاتشان تا حدودی قابل رفع باشد.

منبع: تسنیم

اخبار مرتبط

نظرات شما