مرکز آمار کشور اعلام کرد که بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در اسفند 98 به 2.7 درصد رسید که نسبت به ماه قبل 0.1 واحد درصد رشد داشت.

به گزارش نسیم اقتصاد، براساس گزارش این مرکز، نرخ تورم کل کشور در اسفند ماه 1398 برابر 34.8 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 33.9 درصد برای دهک اول تا 36.6 درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم 12ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 39.8 درصد برای دهک اول تا 44.5 درصد برای دهک دهم است.

براساس این گزارش نرخ تورم دهک‌ها در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین 28.6 درصد برای دهک اول تا 34.6 درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک‌ها

مرکز آمار اعلام کرد فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل یک واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

مرکز آمار ایران بسته به میزان درآمد و هزینه ماهانه خانوارها، آنها را در 10 طبقه اقتصادی تقسیم می‌کند؛ هرچه فرد به دهک بالاتری تعلق داشته باشد، ثروتمندتر است.

منبع: ایرنا

اخبار مرتبط

نظرات شما