ناظر گمرکات استان هرمزگان از شناسایی 2 کانتینر دستکش برای صادرات خبر داد و گفت: اطلاعات این اظهارنامه ها در اختیار نماینده بهداشت استان قرار گرفت.

به گزارش نسیم اقتصاد، وی با اشاره به کالاهای صادراتی که مربوط به مبارزه با شیوع ویروس کرونا بوده و صادرات انها ممنوع است، اظهار داشت: در حال حاضر با بررسی و اقدامات میدانی و سیستمی انجام شده دو فقره اظهارنامه صادراتی دستکش شناسایی شد.

ناظر گمرکات استان هرمزگان در مورد جزئیات این اقلام گفت: در حال حاضر یک کانتینر 40 فوت بالغ بر 2348 بسته دستکش و همچنین یک کانتینر 20 فوت شامل 1259 بسته دستکش معاینه در گمرکات استان وجود دارد که یکی از این کانتینرها در گمرک استان قم اظهار شده بود.

مدیرکل گمرک شهید رجایی بندرعباس ادامه داد: یکی دیگر از کانتینرها صرفاً قبض انبار داشت و هنوز به گمرک اظهار نشده بود که با بررسی میدانی وضعیت آن مشخص شد. در مجموع 3607 بسته دستکش صادراتی شناسایی شد.

وی با تاکید بر اینکه مشخصات و اطلاعات این دو کانتینر در اختیار نماینده بهداشت استان گذاشته شده است، بیان داشت: با توافق صورت گرفته یکی از کانتینرها برای توزیع به داخل کشور باز می گردد. همچنین با فراخوان کردن نماینده دیگر شرکت صادراتی، دستکش ها به بازار مصرف داخلی باز خواهد گشت.

منبع: تسنیم

اخبار مرتبط

نظرات شما