به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان در اسفند ماه، تمامی شعب شهری و دو منظوره بانک حکمت ایرانیان (مستقر در محدوده پادگان های شهری که عموم مردم به آنها دسترسی دارند.) از روز سوم اسفند ماه 98 تا پایان تاریخ 98/12/26 با دایر نمودن باجه عصر فعال خواهند بود.

به گزارش نسیم اقتصاد، باجه عصر در شعب سراسر کشور به صورت یکسره فعالیت می نمایند. فعالیت باجه عصر، از تاریخ 98/12/03 تا تاریخ 98/12/14 تا ساعت 16:00 و از تاریخ 98/12/17 تا 98/12/26 تا ساعت 17:00 برقرارمی باشد.

اخبار مرتبط

نظرات شما