به گزارش نسیم اقتصاد ،
 
نوع
 
مناقصه
 
شماره
 
98/39 تجدید مناقصه
 
سازمان مرکزی
 
شرکت فجر انرژی خلیج فارس
 
سازمان برگزار کننده
 
شرکت فجر انرژی خلیج فارس
 
نوع برگزاری
 
موضوع
 
حوزه فعالیت 
 
توضیح مختصر
 

قیمت پیوست
 
0 ریال 

 
  اطلاعات تکمیلی 
 
تاریخ درج آگهی در روزنامه
 
3 اسفند 1398
 
واحدپولی برآورد مالی
 
ریال
 
محدوده
 
 
وضعیت برگزاری
 
عادی

 
 توضیحات
 
 
تجدید مناقصه شماره : 98/39
 
موضوع : خرید 14 قلم به تعداد 68 عدد قطعات گیربکس توربین جنرال الکتریک
 
چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد یک نوبت
 


 

اخبار مرتبط

نظرات شما