امکان درخواست الکترونیکی کارت ملل و هدیه از طریق سایت موسسه فراهم گردید.

به گزارش نسیم اقتصاد، در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان، امکان درخواست کارت سفارشی طرح ملل کارت و هدیه کارت با عکس و طرح ومتن دلخواه و تعداد مورد نیاز از طریق سایت موسسه به آدرس:
https://bank-melal.ir/Default.aspx?tabid=156
 
برای تمامی مشتریان فراهم شده است. متقاضیان می توانند بعد از تکمیل و ثبت فرم مربوطه در سیستم و اخذ تاییدیه الکترونیکی به شعبه مورد نظر و تعیین شده مراجعه و نسبت به دریافت کارت اقدام کنند.
 
این خدمت به منظور جلب رضایتمندی مشتریان جهت صدور کارت مورد دلخواه خود ارائه شده است.

اخبار مرتبط

نظرات شما