مطالبات غیرجاری بانک کشاورزی در تاریخ 24 بهمن 1398 نسبت به مقطع مشابه سال گذشته بیش از 36 هزار میلیارد ریال کاهش داشته است که این امر موجب کاهش ریسک اعتباری، تقویت بنیه مالی و توان بیشتر این بانک در حمایت از رونق تولید است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، مجموع مانده مطالبات غیرجاری بانک شامل سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول ریالی و ارزی در تاریخ 24 بهمن 1398 نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته بیش از 36 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است .

بر اساس این گزارش، در مقطع یاد شده مانده مطالبات غیرجاری بانک کشاورزی در بخش ریالی 29 درصد و در بخش ارزی 19 درصد کاهش یافته است.

شایان ذکر است کاهش مطالبات غیرجاری و به تبع آن کاهش ریسک اعتباری ، یکی از شاخص های موثر در تقویت پایه پولی و بنیه مالی بانک ها است و بانک کشاورزی با رعایت بهداشت اعتباری و استانداردهای پرداخت تسهیلات توانسته است در سال جاری این رقم را 36 هزار میلیارد ریال کاهش دهد و بتواند بیش از پیش از رونق تولید در بخش کشاورزی حمایت کند.

اخبار مرتبط

نظرات شما