بر اساس تصویب هیئت وزیران، سرمایه بانک مرکزی از 5 هزار و 539 میلیارد و 500 میلیون تومان به 8 هزار و 839 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری، تصویب نامه هیئت وزیران در تاریخ 27 بهمن امسال در خصوص افزایش 300 میلیارد تومانی سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی را به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد.

بر اساس این تصویب نامه، سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی از 5 هزار و 539 میلیارد و 500 میلیون تومان به 5 هزار و 839 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش یافت. 

اخبار مرتبط

نظرات شما