موسسه اعتباری ملل در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان نسبت به درخواست تسهیلات از طریق سایت به آدرس melalbank.ir اقدام نموده است.

به گزارش نسیم اقتصاد، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از پیمانکاران و واحدهای خدماتی، بازرگانی و تولیدی می توانند بدون مراجعه به شعب و از طریق سایت موسسه نسبت به تکمیل فرم های درخواست تسهیلات اقدام و با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به شعبی که قبلا در آن اقدام به افتتاح حساب نموده اند مراجعه نمایند.
این خدمت به منظور جلب رضایتمندی مشتریان و به حداقل رساندن مراجعه به شعب موسسه ارائه شده است.

اخبار مرتبط

نظرات شما