میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان آذرماه سال 98 به 9 میلیارد و 53 میلیون دلار رسید که نسبت به پایان سال 97 معادل 3 درصد کاهش داشته است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان آذرماه 98 براساس سررسید اولیه بدهی‌ها 9 میلیارد و 53 میلیون دلار است که 7 میلیارد و 548 میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و 505 میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت است.

این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر 8 میلیارد و 173 میلیون یورو محاسبه شده که 6 میلیارد و 814 میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و 359 میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.

حجم بدهی‌های ایران در پایان آبان ماه سال جاری 9 میلیارد و 18 میلیون دلار بوده که در پایان آذرماه با افزایش مواجه شده و به 9 هزار و 53 میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که آمار بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال 97 معادل 9 میلیارد و 339 میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهی‌های خارجی ایران در 9 ماهه سال 98 دارد.