مجاهد بسیجی علی افشارزند با اشاره به اقدامات، فعالیت ها وخدمات خانه مشارکت های مردمی ایثارگران گفت ؛ خدمات خانه مشارکت های مردمی ایثارگران کشور بی نظیر و گسترده بوده وبا مدیریت دکتر محمد یزدان پرست روز به روز شاهد خدمات بیشتری خواهیم بود.

به گزارش نسیم اقتصاد، حاج علی افشارزند افزود؛ خانه مشارکت های مردمی ایثارگران از هیچ تلاشی برای ایثارگران دریغ نکرده و انصافآ اقدامات موثری تاکنون انجام داده است.
علی افشارزند خاطر نشان کرد؛ بعنوان مثال حمایت خانه مشارکت های مردمیایثارگران از تعاونی مسکن ایثارگران دریادل نمونه ای از این حمایت هاست، جا دارد از دکتر محمد یزدان پرست مدیرکل خانه مشارکت های مردمی ایثارگران وتمامی همکارانش تشکر نمایم.