مجموع بدهی‌های خارجی ایران تا پایان آذر ماه امسال بالغ بر 9 میلیارد دلار شد.

به گزارش نسیم اقتصاد، بررسی گزیده آمارهای اقتصادی در پایان آذر امسال نشان می‌دهد، میزان بدهی خارجی کشور از 9 میلیارد دلار عبور کرده است. بر این اساس میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور حدود 1.5 میلیارد دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز نزدیک به 7.5 میلیارد دلار است.

بر این اساس معادل یورویی بدهی خارجی ایران حدو 8.1 میلیارد یورو است.

گفتنی است، مجموع بدهی خارجی ایران تا پایان آذرماه امسال حدود 8.8 میلیارد دلار بوده است.

منبع: تسنیم