متوسط نرخ تورم در گرجستان در بازه زمانی 1996 تا 2019 معادل 7.2 درصد بوده است که بالاترین تورم مربوط به آوریل 1996 با 59.31 درصد و پایین‌ترین نرخ تورم نیز مربوط به می 2012با منفی 3.3 درصد بوده است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از تریدینگ اکونومیکس، متوسط نرخ تورم پاکستان در دوازده ماه منتهی به ژانویه2020 با 0.75 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه دسامبر به 12.42 درصد رسید که این نرخ، بالاترین تورم ثبت شده در پاکستان از ژوئن2011 تاکنون محسوب می شود. در بین بخش های مختلف، تورم در بخش مواد غذایی و نوشیدنی 19.3درصد، حمل و نقل 14.2 درصد، رستوران و هتلداری 10.8 درصد بوده است. بیشترین تورم ثبت شده طی این مدت مربوط به تنباکو با 22.3 درصد بوده است و پس از آن لوازم منزل با تورم 20.1 درصد قرار دارد.

از سوی دیگر تورم در بخش فرهنگ و آموزش کاهشی بوده است. بر مبنای ماهانه، نرخ تورم پاکستان در ماه ژانویه1.6 درصد اندازه‌گیری شده است که 0.3 درصد بیشتر از تورم ثبت شده در ماه دسامبر بوده است. مواد غذایی و نوشیدنی با شاخص وزنی 35 درصدی، بیشترین اثر را در محاسبه نرخ تورم پاکستان دارد و هزینه های آب و برق و گاز با 29 درصد در رده بعدی قرار دارد.

متوسط نرخ تورم پاکستان در بازه زمانی 1957 تا 2019 معادل 7.77 درصد بوده است که بالاترین نرخ تورم ثبت شده مربوط به دسامبر 1973 با 37.81 درصد و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به فوریه 1959 با منفی 10.32 درصد بوده است.

از سوی دیگر نرخ تورم در یکی دیگر از کشورهای منطقه یعنی گرجستان کاهشی بوده است. تا پایان دوازده ماه منتهی به ژانویه، نرخ تورم در گرجستان از هفت درصد در ماه دسامبر به 6.7 درصد در ماه ژانویه افزایش یافته است که این نرخ کمترین نرخ تورم از سپتامبر سال 2019 تاکنون محسوب می‌شود. مواد غذایی و نوشیدنی با 11.3 درصد افزایش قیمت، بزرگترین محرک قیمت‌ها در این کشور بوده است و پس از این بخش، تنباکو با تورم 11.2 درصد و رستوران و هتلداری با تورم 8.2 درصدی در رده های بعدی قرار دارند.

از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به آموزش با 1.2 درصد بوده و حمل و نقل با تورم 3.2 درصدی و لوازم منزل با تورم 3.4 درصدی در رده های بعدی قرار دارند. بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم گرجستان در ماه ژانویه 0.7 درصد اندازه‌گیری شده که 0.3 درصد بیشتر از تورم ثبت شده در این کشور در ماه قبل است.

متوسط نرخ تورم در گرجستان در بازه زمانی 1996 تا 2019 معادل 7.2 درصد بوده است که بالاترین تورم مربوط به آوریل 1996 با 59.31 درصد و پایین‌ترین نرخ تورم نیز مربوط به می 2012با منفی 3.3 درصد بوده است.

اخبار مرتبط

نظرات شما