عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: بازار ارز و سکه توسط دولت کنترل می‌شود و بورس نیز بازده چندانی ندارد؛ بنابراین بخش مسکن این ظرفیت را دارد که سرمایه‌ها را به خود جذب کند.

به گزارش نسیم اقتصاد، حسن محتشم اظهار کرد: نقدینگی بازارها به هر حال باید به یک سمت و سویی راه پیدا کند و نمی‌تواند ایستا باشد.

یا باید به بخش ارز برود، یا طلا، بورس و مسکن. بازار‌های ارز و سکه توسط تیم اقتصادی دولت کنترل می‌شود که البته کار درستی می‌کند. بخش بورس نیز درحال‌حاضر چندان جذاب نیست. لذا سرمایه‌ها آهسته به مسکن می‌آید که باعث افزایش معاملات و طبعا تغییر نرخ می‌شود. این مشکل از گذشته وجود داشته و هم‌اکنون نیز با توجه به نبود عرضه‌ی کافی، قیمت‌ها مرتبا تغییر می‌کند.

وی افزود: بعد از فراز و نشیب‌های سیاسی که در یک ماه اخیر گذراندیم، جامعه نسبتا آرام شده است. در چنین شرایطی مسکن جایگاه خود را پیدا می‌کند؛ زیرا سرمایه‌ها وقتی به بخش مسکن می‌آید امن می‌شود و بازدهی دارد.