با تصویب هیات دولت، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف شد نسبت به ترخیص کالاهایی که مطابق قانون یا شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، کماکان طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

به گزارش نسیم اقتصاد، بر اساس تصمیم هیات دولت در جلسه 2 بهمن 1398 اعتبار پیش‌بینی شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (16- 530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1398 کل کشور مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، نمی‌باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظف به ترخیص کالاهای یادشده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.

منبع: ایسنا

اخبار مرتبط

نظرات شما