قیمت یک واحد آپارتمانی 61 متری در فردوس شرقی یک میلیارد و دویست و هشتادوپنج میلیون است.

به گزارش نسیم اقتصاد ، در ادامه آخرین قیمت آپارتمان در محدود صادقیه را مشاهده می‌کنید.