کف قیمت پراید 151 در بازار به 60 میلیون رسیده و تا 62 میلیون تومان نیز آگهی می‌شود.

به گزارش نسیم اقتصاد، در حال حاضر برای خرید یک پراید صفر کیلومتر باید حداقل بودجه 50 میلیون تومان را در نظر بگیرید. با این مبلغ می‌توانید مدل 131 را خریداری کنید که البته برای پیدا کردن آن باید کمی آگهی‌ها را زیر و رو کنید. بعد از مدل 131 مدل‌های 111 و 132 تقریبا از لحاظ قیمتی در یک بازه قرار دارند. مدل وانت نیز که بیشترین قیمت را دارد و حتی نرخ آن به 62 میلیون تومان رسیده است.