دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه علت افزایش نرخ آن‌را افزایش تقاضای جوجه گوشتی برای تامین مرغ شب عید اعلام کرد.

به گزارش نسیم اقتصاد، محمدرضا صدیق‌پور با بیان اینکه طبق سنوات گذشته افزایش تقاضای جوجه گوشتی برای تامین مرغ شب عید از 15 دی ماه تا 20 بهمن هر سال اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: امسال با پیش‌بینی تولید 130 میلیون جوجه در دی ماه و 140 میلیون در بهمن ماه نسبت به عدد 121 میلیون جوجه در مدت مشابه سال گذشته، حدود 10 تا 15 درصد اضافه تولید جوجه داشته‌ایم و جای هیچگونه نگرانی در تامین جوجه گوشتی مرغداران وجود ندارد و باید به افزایش تولید مرغ حاصل از این جوجه تولید شده توجه داشت.

وی ادامه داد: برای کنترل مدیریت تولید و تقاضا ابزاری وجود دارد، به طوری که انجمن جوجه یک‌روزه و اتحادیه سراسری مرغ گوشتی بایستی میزان تولید را برنامه‌ریزی کنند و توانایی کنترل تقاضای جوجه‌ریزی مرغداران گوشتی با رعایت فواصل جوجه‌ریزی را داشته باشند. در این میان می‌بایست از این ابزار برای مدیریت تقاضا بهتر استفاده می‌شد تا شرایط کنونی که موجبات افزایش تقاضا و در نهایت افزیش نرخ را در بر داشته، بهتر مدیریت می‌شد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه اضافه کرد: انجمن جوجه یک‌روزه طی مکاتبات متعدد آمادگی خود را به تشکلهای مربوطه برای برون‌رفت از شرایط ناپایدار فعلی اعلام کرده است تا جوجه تولیدی در شرایط عادی و مدیریت شده در اختیار واحدهای مرغ گوشتی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال تلاش خود را برای تداوم و ثبات تولید و نرخ در طول سال انجام دادیم، بطوریکه نرخ جوجه یک‌روزه ابتدا توسط انجمن حدود 3000 تومان و نرخ اعلامی توسط تنظیم بازار 2550 تومان اعلام شد، که نسبت به نرخ 2450 تومان سال گذشته، حدود 5 درصد رشد در نظر گرفته شد. البته انجمن به این نرخ اعتراض داشت.

صدیق‌پور تصریح کرد: ابتدای سال با افزایش تولید جوجه یک‌روزه و عدم جذب در بازار حدود 5 ماه، جوجه با میانگین نرخ 1500 تومان فروخته شد که با تولید 600 میلیون جوجه در ابتدای سال تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه بالغ بر 700 میلیارد تومان زیان کردند

وی در پایان گفت: امیدواریم با تعامل و برنامه‌ریزی و حضور موثر تشکل‌های مرغداران گوشتی و انجمن جوجه یک‌روزه در مراکز تصمیم‌گیر و ستاد تنظیم بازار به ثبات تولید و پایداری نرخ کمک کنیم.

منبع: ایسنا

نظرات شما