در بلندمدت معتقد به ظهور و شوک قیمتی در حوزه ارز نیستم. چون بازیگران عرصه ارز نسبت به بازیگران عرصه سایر نهادهای اقتصادی متفاوت بوده و به سرعت هم تاثیر نمی‌گیرد و اینکه دولت هم مقتدرانه توانسته ارز را مدیریت کند.

به گزارش نسیم اقتصاد، نرخ دلار طی چند وقت اخیر توانسته روند با ثباتی را طی کند سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دیگر شاهد شوک نرخ در بازار ارز نخواهیم بود؟

ایمان اسلامیان، کارشناس و تحلیلگر حوزه بانکی درباره آینده نرخ دلار می‌گوید: وضعیت دلار را در دو دوره زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توان تحلیل کرد. نرخ دلار در کوتاه‌مدت به شدت تحت شعاع اتفاقات و هیجانات روز قرار می‌گیرد. با به وجود آمدن یک تنش در روابط دیپلماتیک کشور به طور طبیعی نرخ دلار تاثیر می‌پذیرد، همانطور که در چند وقت اخیر یک صعود نرخ و یک نزول نرخ را شاهد بودیم. انتظار بازیگران از افزایش تنش منجر به افزایش نرخ دلار و انتظار از کاهش تنش و تنش‌زدایی منجر به کاهش و نزول نرخ دلار می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: اما در بلندمدت چیزی که تعیین‌کننده نرخ دلار است روند تطبیقی دلار و ریال از حیث نرخ‌های تورم و نقدینگی است. وقتی تورم ایران از تورم امریکا بیشتر باشد به طور طبیعی ریال ارزش خود را به همان نسبت در مقایسه با دلار امریکا از دست می‌دهد، به طور مثال وقتی تورم در ایران 40 درصد و در امریکا پنج درصد باشد باید انتظار داشت که در سال آینده شاهد افزایش 35 درصدی نرخ دلار باشیم. این چیزی است که در بلندمدت اتفاق می‌افتد.

اسلامیان می‌افزاید: با این تفاسیر اما دو مولفه کلیدی وجود دارد که می‌تواند طی دوسال آینده از خیزش و افزایش نرخ دلار جلوگیری کند. یکی ظهور ابزار جدید عملیات بازار باز (OPEN MARKET OPERATION) است که بانک مرکزی را وارد یک فرآیند خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت عمومی می‌کند. بانک مرکزی با این ابزار یک کانال نرخ ایجاد کرده و با توجه به آن بانک‌های تجاری را وارد این سیستم می‌کند.

اسلامی می‌گوید: از نکات مثبت بانک مرکزی اجرایی کردن عملیات بازار باز است، در حالی که پیش از این تنها کار بانک مرکزی پمپاژ نقدینگی در بازار بود و این خود موجب ایجاد محل فساد بود.

این کارشناس اظهار می‌کند: بانک مرکزی در عملیات بازار باز دو راهبرد کلی را در پیش می‌گیرد، یکی مدیریت نقدینگی و دیگری نیز مدیریت نرخ سود بین بانکی. این ابزار در سال آینده و سال 1400 این امید را ایجاد می‌کند که کشور تا زمان عبور از تورم شدید 40 درصدی خود بتواند نرخ دلار را مدیریت کند به این دلیل که بانک مرکزی می‌تواند نقدینگی را طوری کنترل کند که از نگین مدیریتی‌اش خارج نشود.

اسلامی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی می‌گوید: درحال‌حاضر دولت یک همگرایی وسیع عمومی را ایجاد کرده و فرآیند تقاضای ارز را چه برای مصارف عمومی و چه برای مصارف خودش به شدت مدیریت کرده است.

از آنجایی که شرایط کشور عادی نیست، مدیریت مصارف و منابع ارزی نیز عادی نیست و به شدت به صورت متمرکز کنترل می‌شود که به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت کنونی اقدام هوشمندانه‌ای است.

وی تاکید می‌کند: بنابراین دولت می‌تواند در بلندمدت نرخ دلار را طوری مدیریت کند که با یک شیب منطقی رشد کند و در کانال‌های منطقی نرخ ارز افزایش پیدا کند.

در بلندمدت معتقد به ظهور و شوک قیمتی در حوزه ارز نیستم. چون بازیگران عرصه ارز نسبت به بازیگران عرصه سایر نهادهای اقتصادی متفاوت بوده و به سرعت هم تاثیر نمی‌گیرد و اینکه دولت هم مقتدرانه توانسته ارز را مدیریت کند.

از نکات مثبت بانک مرکزی اجرایی کردن عملیات بازار باز است، در حالی که پیش از این تنها کار بانک مرکزی پمپاژ نقدینگی در بازار بود و این خود موجب ایجاد محل فساد بود.

 منبع: تجارت‌نیوز