معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه ای هرگونه هزینه زائد، تشریفاتی و غیرضرور از جمله سفرهای غیرضروری از محل اعتبارات شرکت‌های دولتی را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه‌ای به همه شرکت‌های دولتی به منظور صرفه جویی و انضباط مالی بیشتر، هرگونه هزینه زائد، تشریفاتی و غیرضرور از جمله سفرهای غیرضروری از محل اعتبارات شرکت‌های دولتی را ممنوع اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: به منظور صرفه جویی و انضباط مالی بیشتر و در راستای بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 21 سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور از طریق حذف هزینه های زائد و در اجرای قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب 1370، انجام هر گونه هزینه های زائد، تشریفاتی و غیرضرور از جمله سفرهای غیرضروری از محل اعتبارات شرکت های دولتی ممنوع بوده و تخلف از آن به موجب ماده 3 قانون مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی خواهد شد.

اخبار مرتبط

نظرات شما