در حال حاضر قیمت هر کیلو برنج طارم اصل 22 هزار تومان است.

به گزارش نسیم اقتصاد، نرخ جدید انواع مختلف برنج ایرانی و خارجی در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران اعلام شد. بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد که بعضی انواع برنج، افزایش قیمت داشته‌اند. قیمت هر کیلو نیمدانه پرمحصول از 10 به 12 هزار تومان افزایش یافته است. انواع فجر (بسته‌بندی 1 تا 3 کیلویی) و دمسیاه هم به ترتیب 1500 و 500 تومان گران‌تر شده‌اند. در بین محصولات خارجی قیمت هندی دانه بلند از 7300 به 7500 تومان رسیده است.

برنج هندی دانه کوتاه با 1500 تومان کاهش قیمت به 4850 تومان رسیده است. نوع نیمدانه معطر هم 1500 تومان ارزان‌تر شده است. برنج‌ّ‌های تایلندی و پاکستانی تغییر قیمت نداشته و به ترتیب 5500 و 7500 تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. سایر انواع برنج تغییر قیمت محسوسی نداشته‌اند. در ادامه نرخ انواع مختلف برنج ایرانی و خارجی در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران را مشاهده می‌کنید.