در ماده واحده بودجه سال 99 یارانه خرید تضمینی گندم و نان 12 هزار و 100 میلیارد تومان تعیین شد که در مقایسه با سال قبل حدودا دو برابر افزایش یافته است.

به گزارش نسیم اقتصاد، در بند 14 ماده واحده بودجه سال 99، از مصارف هدفمندی یارانه ها، مبلغ 12 هزار و 100 میلیارد تومان، یارانه نان و خرید تضمینی گندم تعیین شد که در مقایسه با سال قبل دو برابر افزایش یافته است، این رقم در لایحه پیشنهادی دولت در سال گذشته 6145 میلیارد تومان بوده است.
 
منبع: تسنیم