با وجود کاهش رشد اقتصادی، بازار کار بزرگ‌ترین اقتصاد اروپایی در وضعیت نیرومندی قرار دارد.

به گزارش نسیم اقتصاد، تا پایان ماه اکتبر متوسط نرخ بیکاری در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به 3.1 درصد رسید که اگر چه در مقایسه با ماه قبل تغییری نکرده است اما کماکان پایین‌ترین نرخ ثبت شده در آلمان طی حدود چهار دهه اخیر محسوب می‌شود.
 
طی این مدت شمار افراد فاقد شغل آلمانی با 0.8 درصد افزایش به یک میلیون و 340هزار نفر رسیده است و جمعیت شاغل در آلمان در ماه اکتبر بدون تغییر نسبت به ماه سپتامبر در سطح 41 میلیون و 990 هزار نفر باقی مانده است. در مقایسه با اکتبر سال 2018، شمار بیکاران آلمانی 1.43 میلیون نفر کمتر شده است و شمار افراد شاغل نیز 0.4 درصد بیشتر شده است.
 
نرخ بیکاری جوانان که بیانگر بیکاری جمعیت زیر 25 سال است نیز بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح 5.8 درصد باقی ماند. از زمان اتحاد آلمان شرقی و غربی نرخ بیکاری در این کشور عموماً کاهشی بوده است. نخستین آمار بازار کار پس از اتحاد دو آلمان در سال 1990 منتشر شد و نرخ بیکاری این کشور 4.9 درصد عنوان شد.
 
لازم به ذکر است که متوسط نرخ بیکاری در آلمان طی بازه زمانی 1949 تا 2019 معادل 5.54 درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به آوریل 1950با 11.5 درصد و کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به مارس 1996 با 0.4 درصد بوده است.
 
از طرف دیگر نرخ تورم در آلمان در 12 ماه منتهی به نوامبر به 1.1 درصد رسید نسبت به نرخ تورم ماه قبل تغییری پیدا نکرده است. این نرخ تورم، کمترین نرخ تورم ثبت شده در آلمان از فوریه 2018 تاکنون محسوب می‌شود.
 
بر مبنای ماهانه نرخ تورم آلمان منفی 0.8 درصد بوده است که 0.9 درصد کمتر از تورم ثبت شده در ماه قبل است. شاخص تعدیل شده بهای مصرف کننده در 12 ماه منتهی به نوامبر1.2 درصد و در ماه نوامبر0.8 درصد اندازه گیری شده است.
 
متوسط نرخ تورم آلمان در سال‌های 1950 تا 2018 برابر با 2.37 درصد بوده است که بالاترین رقم مربوط به اکتبر 1951 با 11.54 درصد و کمترین نرخ تورم نیز تورم منفی 7.62 درصدی ماه ژوئن سال 1950 بوده است.
 
منبع: ایسنا

اخبار مرتبط

نظرات شما