نماینده مجلس هفتم با بیان اینکه نمایندگان مجلس در حوزه‌های خود تبعات افزایش قیمت بنزین را دیده‌اند به همین جهت تمایل به تغییر در تصمیم‌گیری دارند، تاکید کرد: بعید است این طرح امکان تصویب و اجرا را بیابد چرا که بررسی ها نشان می‌دهد تغییر دوباره قیمت بنزین خود چالش‌های دیگری را برای اقتصاد ایجاد خواهد کرد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از خبرآنلاین مجلسی‌ها هنوز تمایل دارند تا دولت را از تصمیم بنزینی خود به عقب نشینی وا دارند. با این همه حمایت ارکان مختلف نظام از تصمیم دولت کار را برای مجلسی‌های مخالف این تصمیم دشوار ساخته است.
 
هادی حق شناس، نماینده پیشین مجلس و استاندار استان گلستان در رابطه با تصمیم برخی از نمایندگان مجلس در رابطه با تک نرخی کردن بنزین و رساندن آن به قیمت لیتری هزار و 500 تومان گفت: در شرایط فعلی مواضع رهبری و سران سه قوه کاملا مشخص است. هم رهبری و هم سران سه قوه در رابطه با قیمت بنزین و دو نرخی شدن آن نظرات خود را اعلام کردند و در هر حال حاضر بعید به نظر می‌رسد تلاش این عده از نمایندگان مجلس ره به جایی برد.
 
او افزود: هرگونه تغییر در قیمت بنزین و نوع سهمیه بندی آن می‌تواند عوارض گوناگونی را در پی داشته باشد. به باور من بهتر است زمان اندکی بگذرد و ضعف‌های تصمیم فعلی مشخص شود و سپس تصمیمات مقتضی اخذ شود. اکنون تصمیم نمایندگان مجلس بعید است بتواند نظر مسئولان کشور را تغییر دهد و به این اعتبار ممکن است تلاشی بی حاصل باشد.
 
این نماینده پیشین مجلس هفتم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر این تصمیم را سیاسی می‌توان قلمداد کرد، خاطرنشان ساخت: به نظر من بهتر است به جای بدبینی با حسن نیت به فعالیت نمایندگان نگریسته شود. نمایندگان مجلس آثار تصمیم اخیر بنزینی را در حوزه‌های انتخابی خود دیده‌اند و به عنوان عضو قوه مقننه طبیعی است که بخواهند در این روند اصلاحاتی انجام دهند. درنتیجه به نظر من این تصمیم سیاسی نیست بلکه دغدغه‌های مردمی در خود دارد.
 
استاندار گلستان تاکید کرد: با این همه زمان فعلی شرایط مناسبی برای مطرح کردن این مباحث نیست. به نظر می‌رسد هر تغییری در شرایط فعلی می‌تواند چالش‌های جدیدی در پی داشته باشد.حق شناس تصریح کرد: همان طور که در سال 94 دولت پس از چند سال دو نرخی بودن اقدام به تک نرخی کردن قیمت بنزین گرفت اکنون هم بهتر است زمانی بگذرد و با در نظر گرفتن ضعف‌ها و قوت‌ها تصمیم گیری کرد.
 
 وی تاکید کرد: بنزین تنها کالایی اقتصادی نیست و افزایش قیمت آن در رشد تورم و بالا رفتن قیمت ها اثرگذار است، به هر روی موج روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین در حال حاضر اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و بعید به نظر می رسد حتی تغییر این قیمت بتواند مقابل این موج بایستد یا اثر ان را خنثی کند.بهترین راهکار در شرایط کنونی بالا بردن سطح دستمزدها از یک سو و ترمیم قدرت خرید از سوی دیگر است، در عین حال سرمایه گذاری بر حمل و نقل عمومی و البته خودروهایی با مصرف و آلایندگی کمتر می تواند در میان مدت تاثیرات مثبت به مراتب بیشتری را داشته باشد.
 
 وی تاکید کرد از این رو به نظر می رسد در این شرایط تغییر دوباره قمیت بنزین یکی از کوتاه مدت ترین طرح ها باشد و بهتر است قانونگذار به الزام اجرای به طرح های بلند مدتی که می تواند اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد ،رو بیاورد.
 
او در پاسخ به سوالی درباره امکان عملی شدن این تصمیم ولو با تصویب مجلس گفت: همان طور که در ابتدا هم گفتم هم رهبری و هم سران سه قوه مدافع این تصمیم هستند بر مبنای بررسی های کارشناسی دست به اجرای این طرح زده اند و اگر نمایندگان مجلس بخواهند هم نمی‌توانند در این تصمیم خللی وارد کنند به همین جهت پرداختن به این مباحث تنها می‌تواند به بی ثباتی بیشتر شرایط بیانجامد.

اخبار مرتبط

نظرات شما