تغییرات میانگین شاخص کل نرخ تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1398، نسبت به مقدار مشابه در سال قبل به 59.9 درصد رسید.

به گزارش نسیم اقتصاد، گزارش شاخص نرخ تولیدکننده در ایران- فصل تابستان 1398 (بر مبنای سال پایه 1390) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

تورم فصلی

تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان 1398 به 1.3 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، 13.1 واحد درصد کاهش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش‌‌های تولیدی کشاورزی (4.7- درصد ) و صنعت (0.2 درصد ) است.

در عین حال، بیش‌ترین تورم فصلی تولیدکننده نیز به ترتیب مربوط به بخش­‌های برق (22.0 درصد ) و خدمات 7.3 درصد است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان 1398 به 49.4 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل 20.1 واحد درصد کاهش داشته است؛ به عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان 1398 نسبت به فصل قبل، 49.4 درصد افزایش دارد.

در میان بخش‌­های مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش برق (1.4- درصد) و بیش­ترین نرخ مربوط به یخش صنعت (60.5 درصد) است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل نرخ تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1398 نسبت به مقدار مشابه در سال قبل به 59.9 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل، 1.3 واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌­های اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (3.5- درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به بخش صنعت (77.0 درصد) است.

منبع: مهر

اخبار مرتبط

نظرات شما